خدمات ما

شستشوی فرش

شستشوی انواع فرش ماشینی و دستبافت، موکت

شستشوی فرش
ترمیم و رفوگری

ترمیم و رفوگری فرش دستبافت وماشینی، رنگرزی

ترمیم و رفوگری
خدمات ریشه

ریشه بافی، شیرازه بافی، چرم دوزی و کاور ریشه

خدمات ریشه
خشکشویی مبلمان

خشکشویی مبلمان،خوشخواب، صندلی، فرش وموکت

خشکشویی مبلمان

ارتباط با ما